Sau nhiều năm Đắc Kỷ gây họa ở nhân gian làm cho chiến tranh khắp nơi sinh linh đồ thán thì trời phái Na Tra và Dương Tiễn xuống trần gian thu phục Đắc Kỷ bằng 2 con cặc to dài cương cứng của 2 người đó. Na Tra dùng phép biến thành nữ hầu sau đó trói Đắc Kỷ bằng dây thần rồi cùng Dương Tiễn có màn hiếp dâm tập thể cực hấp dẫn để phế hết phép thuật của yêu quái Đắc Kỷ.